Info Anmälan Patruller Resultat

 Tävlingsinformation

2019-09-22
Poängfältskjutning över 8 stationer.
Mjölby Pistolklubb
Rinna, Boxholm

Välkommen till en "RIKTIG" fältskjutning, inte en skjutbana så långt ögat når!

Ja (lagavgift: 100 kr per lag)

Klasser
 C1   C2   C3   D1   D2   D3   JC   VY   VÄ   A1   A2   A3   B1   B2   B3   R1   R2   R3 

 Kontaktinformation

Johan Fransson
traffen@mjolbypk.se
www.mjolbypk.se

 Anmälan

Startdatum 2019-08-17
Slutdatum 2019-09-15
Antal starter Skytt får starta i max 3 vapengrupper (klasser)
Information Skytt får starta i tre vapengrupper varav den ena är C-vapen. Efteranmälan av enstaka starter är möjlig i mån av plats mellan 09:00-11:00 tävlingsdagen. Lagtävling i vapengrupp C.

 Betalning

Betalas i samband med anmälan.

123 029 90 40
5142-4570