TIPS! Om du är inloggad när du öppnar en tävling slipper memorerad koden!